Priser på årsrejseforsikring

Årsrejseforsikring prisPrisen på årsrejseforsikringer er forskellig fra forsikringsselskab til forsikringsselskab.

Det er svært at sammenligne priser på rejseforsikringer. Rejseforsikringer fra forskellige selskaber har ofte forskellig dækning og selvrisiko. Derfor er det vigtigt at du forsikrer dig om, at din rejseforsikring passer til dit rejsemål, den ønskede selvrisiko, planlagte aktiviteter på din ferie, og hvad du ønsker dækket.

Herunder kan du se priser på årsrejseforsikringer fra forskellige selskaber. Vær opmærksom på at forsikringerne kan have forskellig dækning od selvrisiko og at de derfor ikke kan sammenlignes direkte.

Allianz Assistance – 749 Kroner
Prisen er for én person og dækker: akutmedicinske udgifter, hjemtransport, ekstra rejse og indkvartering, tilkald og sygeledsagelse, akut tandbehandling, begravelsesudgifter, eftersøgning og redning, hjemkald, personansvar, juridiske udgifter, forsinket bagage, mistet afgang, forsinket afgang, skirejser og rejser til hele Verden.
www.allianz-assistance.dk

Tryg – 1248 kroner per år (inkl alle tilvalg)
Prisen er for én person og dækker: Sygdom, hjemtransport, sygeledsagelse, eftersøgning og redning, evakuering, krisehjælp, bagageforsinkelse, Trygalarm, udvidet årsrejse, ulykke, afbestilling, skirejser, og rejser uden for Europa
www.tryg.dk

Gouda – 1630 kroner per år (inkl alle tilvalg)
Priser er for én person og dækker: Sygdom, hjemtransport, 24 timers lægevagt, tandlæge, privatansvar, personlig sikkerhed, fysioterapi, lægelig fejlbehandling, retshjælp, hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse, forsinket fremmøde, erstatningsbil, hjemtransport af egen bil, rejsedokumenter, bagagetillæg, skitillæg, ulykkestillæg,afbestillingstillæg, og rejser uden for Europa.
www.gouda.dk